Üdvözöljük a Halasi Box Club honlapján!Kérjük támogassa Ön is egyesületünket!
Bankszámlaszámunk:
  MKB:  10300002-10570581- 49020015 

Kérjük támogassa a halasi ökölvívást adója 1%-val! 
A Halasi Box Club adószáma:  18353028-1- 03

Bokszolók emlékhelyének avatása, 2017.08.18.
Kiskunhalas ökölvívó sportja idén ünnepli létrejöttének 70. évfordulóját. Ez alkalomból emléktáblát avattak mindazok tiszteletére, akik az elmúlt években bokszolóként öregbítették a város és a Halasi Box Club hírnevét. A rendezvényen jelen volt Erdei Zsolt, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke, amatőr és profi Európa-, és világbajnok bokszoló is. A 70 év tiszteletére elhelyezett táblán, a halasi bunyó megteremtője, ¬ Csenki Ferenc emlékének is tisztelegnek, aki 1947-ben megalapította Kiskunhalasi AC ökölvívó szakosztályát. A Pro ¬Urbe díjas edző, aki 2010-ben hunyt el 88 éves korában, anno¬ így nyilatkozott: „Több gyerekből nemcsak sportolót, hanem embert is kellett faragni. Volt, akit én vettem rá, hogy végezze el az iskolát, majd munkát is szereztem neki. Másokat a családi életre kellett megtanítani.” – Csenki Feri bácsi nélkül mindez nem jöhetett volna létre, mi ma csak azt visszük tovább, amit ő elkezdett. ¬ Feri bácsi ¬ emberi tartását, tisztességét és edzői, nevelői pályafutását a város ¬díszpolgári címmel ismerte el. Mi egy kis, vidéki utánpótlás-nevelő egyesület vagyunk. Büszkék vagyunk azokra, akik itt bokszoltak, azokra is, akik halasiként másutt folytatták a pályafutásukat. Emlékeznünk kell, emléket őriznünk illik – mondta el Mester Sándor, a Halasi Boksz Club titkára.


A Halasi Box Club 70 éves évfordulója alkalmából az egyesület emlékkötetet avatott, 2017.11…. (S) Portré


Juhászné Czinkóczi Éva pedagógus, iskolaigazgató bemutatta azt a kötetet, amelyet Mester Sándor szerkesztett erre az alkalomra. A (S)Portré bemutat egy embert, egy városunkban régóta jelenlévő sportágat, és annak művelőit. Az igazgatónő szólt arról, hogy ez a könyv egyúttal érdekes korrajzi adalékokat is tartalmaz, hiszen mindig előkerül az adott társadalmi, kulturális közeg bemutatása is. Pedagógusként különösen nagy szerepet tulajdonít a sportnak, annak jellemformáló, motiváló erejének. Felidézte, hogy a Felsővárosi Általános Iskolából kiindulva alakult újjá az egyesület két évtizede, illetve, hogy az iskola tanulói közül sokan értek el szép sikereket, képviselték városukat, sőt hazájukat is a szorítóban, de adott esetben azon kívül is.A mai versenyzők egy része szintén innen indult, illetve vannak most is diákjaik, akik ezt a szép, de nagyon nehéz sportot választották. Személyes tanári tapasztalatai alapján kiemelte, hogy sok, egyébként nehéz családi háttérrel rendelkező, vagy „problémásnak” tartott, esetleg nehezen megnyilvánuló, zárkózott diákból lett sikeresen előrehaladó, önbizalomra szert tevő, a helyét megálló fiatal, vagy felnőtt, a helyét megálló ember, az ökölvívásnak köszönhetően. Elmondta, hogy – ismerve a szerkesztőt, akivel sok éven át kollégák is voltak – maga is érdeklődéssel vette kézbe a könyvet, amiből megismert egy kiváló edzőt, egy jó közösséget. Olvasás közben érezte, hogy a történeteken átüt az az értő szeretet, amivel Mester Sándor a témát megközelítette, kezelte. Ezekkel a gondolatokkal ajánlja olvasni a (S)Portrét minden érdeklődőnek.

Az igazgatónő ajánlása után Szabó Lajos külön megköszönte a könyvtár vezetésének és dolgozóinak azt, hogy helyt adtak a rendezvénynek, a kiállítást befogadták.

Maga a közel 140 oldalas könyv közread egy válogatott bibliográfiát, 242 címmel, amit Horváth Etelka helytörténész, könyvtáros állított össze, és amely bemutatja a halasi ökölvívás történetének fellelhető, és helyben hozzáférhető könyv és sajtóanyagát.
„A sportnak mindenféle ága érdekelt…..” kezdi önvallomását, az emlékidézést Csenki Ferenc, díszpolgár, edző a kötet gerincét kitevő fejezetben. Mester Sándor 2002-2003 fordulóján egy több magkazettára kiterjedő interjút vett fel Csenki Ferenccel. Ennek a szerkesztett változata átfogó képet ad, gyakorlatilag az 1946-1994 közötti időszak legfontosabb történéseiről, eseményeiről, a korszak kiemelkedő személyiségeiről (bokszolókról és sportvezetőkről egyaránt), úgy ahogyan azokat Feri bácsi megőrizte emlékezetében.Varsányi Vera, az unoka személyes hangvételű írásban osztja meg emlékeit nagyapjáról, amit életrajzi adalékokkal, az életút legfontosabb állomásival egészít ki, a gyermekkortól egészen az utolsó időkig.
Helyet kap a kötetben a dokumentumok alapján összeállított névsor, amely igyekszik felsorolni mindenkit, aki ringbe lépett halasi színekben 1947 – 2017. között.
„Impressziók” címmel személyes emlékeket, történeteket osztanak meg családtagok, volt ökölvívók, ismerősök. A vidám, néha kissé keserédes, alkalmanként elgondolkodtató, vagy kifejezetten szórakoztató történetek hozzájárulnak a „Portré” megrajzolásához, a bennük megfogalmazódó tanulságok pedig természetesen elgondolkodtatják az embert.
„Ércnél maradandóbb…” az a szellemi alkotás, amit Csenki Ferenc útjára indított, így mindenképpen indokolt, hogy helyet kapjon az elmúlt 20 év is a kötetben. A közelmúlt, és a napjaink sikerei, eredményei, fontosabb rendezvények, adatok, azok szereplői biztosan ismerősek sokunk számára, hiszen találkozhatunk velük, ők a közelmúlt és a ma nemzedéke, eseményei.
Sok fénykép díszíti a kiadványt, amelyeknek javarésze eddig még nem került olvasóközönség elé. Érdekes, izgalmas böngészésre – emlékidézésre, vagy akár „rácsodálkozásra” – ad módot a képek átnézése, lapozgatása. A képeket részint volt bokszolók, vagy azok családtagjai, részint a rendezvényeken megjelenő, azt figyelemmel kísérő újságírók, fotósok bocsátották a szerkesztő rendelkezésére, aki nem győzte azt elégszer köszönni.
Erdei Zsolt amatőr és profi világbajnokunk, a szövetség jelenlegi elnöke írt előszót, Szabó Lajos klubelnök pedig – nagyon emberi és személyes hangulatú – utószót, a Diószegi Balázs által, Feri bácsiról 1976-ban készített portréval díszített kiadványhoz.